Customer Journey Mapping - 4 steg för att förstå dina kunders resor och driva tillväxt

 

Världen är annorlunda än hur den var 2019. Kundernas förväntningar och smärtpunkter har förändrats och kundinteraktion med beröringspunkter har utvecklas i denna nya verklighet.

För att vinna marknadsandelar och överleva i denna miljö måste du förstå dina kunders behov och beteenden fullt ut och skapa en optimal resa runt dem.

Ladda ner "Reimagine your customer journeys to drive growth" och ta reda på:

  • 4 steg för att kartlägga dina kunders resor.
  • Hur en workshop för kartläggning ska genomföras och vem bör delta.
  • Exempel på hur andra har jobbat med customer journey mapping.
Girl_with_mobile_2000x1000