Företagets 8 steg för återhämtning post-corona

"Blueprint for Recovery"

Det som från början var en hälsokris är nu också en efterfrågekris. Ungefär en tredjedel av ekonomin är borta på global nivå. Det har såklart drabbat väldigt olika, vissa branscher har tappat enorma volymer som en konsekvens av pandemin, medan andra vuxit.  Men gemensamt för nästan alla är att förutsättningarna har förändrats. Förr eller senare kommer ekonomin att vara på fötter igen, men efterfrågan kommer att se annorlunda ut. För att möta detta nya behöver företag agera med beslutsamhet inom en rad områden. 

Kantars "Blueprint for Recovery" ger dig en lista med åtta prioriterade områden inom grund, strategi och organisation där företag måste ta djärva, avgörande steg.

Varje del i Kantars Blueprint for Recovery är en hävstång som marknadsförare och försäljningschefer måste använda nu och i framtiden. 
Det är en checklista av steg som bör vidtas direkt, steg som ska tas när marknaden aktiveras igen och steg för framtiden som en omorganisation av marknadsföring och försäljning för återhämtning efter coronakrisen.

Market_tents_colors_1920x960