Innovativ kultur och ledarskap

innovation_seminar
 

"Organisationer som förvaltar innovation på rätt sätt är minst två gånger mer lönsamma än organisationer som inte gör det"
Natalie Turner, uppfinare av 6 'I's® of Innovation.

 

Upptäck din organisations innovationsförmåga och utveckla en innovativ kultur

6‘I’s® är en modell som integrerar de olika aspekter som ger upphov till innovation; kultur, process, färdigheter och tankesätt. Modellen hjälper dig och din organisation att utveckla era innovationsförmågor och skapa värde utav nya idéer.

 

Med 6`I’s® Innovation Workshop får du:

  • Utforska några av 6‘I’s®-modellens viktigaste ämne på ett mycket interaktivt sätt
  • Upptäcka er innovationsförmåga
  • Ta reda på vilka kompetens som är viktiga för era roller just nu och hur ni presterar på dem
  • Nya idéer för att bygga ett innovativt team eller företagskultur
  • Vägledning för att göra innovation praktisk och driven av syfte.

 

6`I’s® Innovation Workshop är för dig som är:

  • En ledare med ambition att öka innovationen i organisationen
  • En projektledare som behöver en arbetsmetod baserad på ett innovativt tänkesätt.
  • En innovationsledare som vill stödja hela processen från idéer till implementering och förbättring.
  • HR affärspartners som letar efter metoder för att utveckla en mer innovativ kultur

 

Vill du veta mer? 

Hör av dig till oss!

 

6Is_CertifiedKantars medarbetare Katarina Önell och Maria Rosengren är de första certifierade 6'I's® Innovation utövare i Skandinavien och medlemmar i det globala utövargruppen. Med detta erbjudande breddar vi ut vår stöd till kunderna för att utveckla innovativa kulturer och ledarskap.