Mediemätaren

Hur politik diskuteras i media

Oktober - december 2019

Mediemätaren är den största sammanhållna, återkommande analysen som görs i Sverige av
samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier.

Mediemätaren följer det politiska samtalet i redaktionella medier, Facebook och Twitter sedan hösten 2017.  Från augusti 2019, inkluderar mätningen även de talade medierna podd, YouTube, radio och TV, tack vare ett samarbete med All Ears.

Från oktober 2019 har vi även utvidgat vårt underlag för tidningar och nyhetssajter.

Ladda ner rapporten, som omfattar nästan 800 000 artiklar, inslag och inlägg på sociala medier, och ta reda på:  

  • Hur stort utrymme partier och partiledare får i sociala medier
  • Inom vilka ämnen partier/partiledare syns
  • Hur tonen mot partierna/partiledarna ser ut
women_with_devices_2000x1001