Mediemätaren

Hur poddar, YouTube, radio
och TV diskuterar politik

Augusti - september 2019

Mediemätaren följer det politiska samtalet i redaktionella medier, Facebook och Twitter sedan hösten 2017.  Från augusti 2019, inkluderar mätningen även de talade medierna podd, YouTube, radio och TV, tack vare ett samarbete med All Ears.

Under augusti till september 2019 har All Ears samlat in över 25 000 referenser i talmedia om våra partier och partiledare.

Ladda ner rapporten, där vi fokuserar på talmedier, och ta reda på:   

  • Hur olika frågor syns i och vilka som toppar agendan
  • Synligheten för våra partier & partiledare 
  • Hur vår konsumtion av talmedia förändrats de senaste åren
  • Hur poddlyssnandet skiljer sig mellan olika väljargrupper
  • Vilka program som pratar politik
Hemsida_topbild__flytande_appar_1920x600