Mind the gap - reducing customer churn rate. 

Företag med nöjda kunder som ger höga betyg på leverans och prestation har en stabil grund för tillväxt. Hur kommer det sig då att man tappar marknadsandelar och har utmaningar med att behålla kunderna trots en hög kundnöjdhet? Vad driver nöjda kunder till att bli illojala och överväga att byta leverantör?

Att se bortom relationsstyrkan är avgörande för att avslöja värdefulla insikter kring kundrelationen. Även om företagets kundrelationer är starka idag, bör man ständigt upprätthålla de och säkerställa en hög preferensgrad.

Ladda ner ”Mind the gap” och ta reda på:

  • Vad som driver kundlojalitet och hur du kan minska företagets kundbortfall.
  • Vilka faktorer som påverkar gapet mellan företagets prestation och kundernas preferens.
  • Vad du behöver göra för att förvandla företagets prestation till kundpreferens.
  • Hur du kan utnyttja sociala medier för att bygga preferens

Mind the gap är skriven på engelska.

bridge_in_contruction_1920x960