Poddindex

Årsrapport 2019

Poddar är ett snabbt växande medie. När även intresset för investering i detta medie växer, ökar också frågeställningarna från annonsörer och mediebyråer.

 

För att hjälpa dig som arbetar med reklaminvesteringar, har vi tagit fram en årsrapport som kombinerar data från Poddindex och Poddtoppen*. Rapporten innehåller teknisk räckvidd för poddar samt insikter om bl.a. vilka poddar som är populärast, vilken målgruppen är och vilka ämnen poddarna berör.

 

Ur innehållet
  • Hur stor teknisk räckvidd har poddarna?
  • Hur kan reklamköpare använda sig av detta medie?
  • Vem är den generella podcastlyssnaren?
  • Vilka genrer engagerar mest?
  • Hur mycket lyssnar svenskarna på poddar?
Poddindex_arsrapport_2019

* Poddtoppen är en del av ORVESTO Konsument som mäter podcastlyssnandet av unika individer, där vi helt enkelt frågar folk om hur ofta de lyssnar på olika typer av podcasts.

 

Maria_Gripp

Maria Grip

Digital Specialist

 +46 (0) 73 639 44 10

 maria.grip@kantar.com

Johanna_Ollevik

Johanna Ollevik

Client Manager

 +46 (0) 70 184 20 75

 johanna.ollevik@kantar.com